4. Ngân hàng AGRIBANK - phòng giao dịch NGUYỄN TRÃI - chi nhánh HOÀNG MAI

4. Ngân hàng AGRIBANK - phòng giao dịch NGUYỄN TRÃI - chi nhánh HOÀNG MAI

             Số TK: 124 020 121 4705 - Chủ TK: Nguyễn Tuân