2. Ngân hàng VIETCOMBANK 

2. Ngân hàng VIETCOMBANK - Sở giao dịch 31-33 NGÔ QUYỀN

           Số TK: 001 100 405 7525 - Chủ TK: Nguyễn Tuân