3. Ngân hàng VIETINBANK - chi nhánh NHTMCPCT THANH XUAN

3. Ngân hàng VIETINBANK - chi nhánh NHTMCPCT THANH XUAN

            Số TK: 108 000 572 275 - Chủ TK: Nguyễn Tuân